Program de finantare pentru promovarea firmelor romanesti pe pietele externe


Guvernul a aprobat, în ședința de ieri, Ordonanța de Urgență privind Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, un nou instrument de promovare individuală a întreprinderilor mici și mijlocii.
Programul facilitează promovarea produselor şi serviciilor IMM-urilor pe pieţele externe, stimulând comunicarea şi parteneriatul în afaceri și pregătind întreprinzătorul în domeniul tehnicilor de promovare pe noi piețe. În cadrul programului, fiecare beneficiar poate obţine pe parcursul unui an maximum 50.000 lei, sumă nerambursabilă. Anual, se estimează un număr de maxim 500 de beneficiari.

Prin alocaţie financiară nerambursabilă, programul susţine următoarele tipuri de activităţi:
- Participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu;
- Participări la misiuni economice organizate în străinătate;
- Crearea identității vizuale a unei firme (marcă, siglă, slogan);
- Realizarea unui site pe Internet/aplicaţie pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională;
- Participări la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi pieţe;
- Documentare de piaţă şi alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării.

"Internaționalizarea reprezintă o gura de oxigen pentru multe firme românești mici și mijlocii. Un procent de 4,67 din IMM-urile româneşti au activităţi de export, România situându-se la mai putin de jumătate din media europeană. Consider că este momentul ca România să facă față competiției globale și cred că acest program oferă sprijin real în domeniu", a spus ministrul Florin Jianu.

Informații suplimentare
României i-au fost alocate 20 de miliarde de euro prin fondurile politicii de coeziune în perioada 2007–2013. Acestea au contribuit, alături de alte realizări, la construirea a 368 km de drum şi la reabilitarea altor 1.900 km. În perioada 2014–2020 România beneficiază de o alocare de 23 de miliarde de euro.

Sursa: Guvernul RomânieiVa multumim!
Echipa Nord Quality Consulting

57 de milioane de euro pentru reabilitarea drumului naţional Dej - Baia Mare


Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a aprobat o contribuţie financiară prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) la proiectul "Reabilitarea Drumului Naţional 1C între oraşele Dej şi Baia Mare". Cofinanţarea din partea Uniunii Europene pentru acest proiect major retrospectiv, ale cărui lucrări de reabilitare au fost finalizate în 2016, este de aproximativ 57 de milioane de euro.

"Prin acest proiect de infrastructură s-au creat condiţii mai sigure şi mai confortabile de călătorie între cele două oraşe. De asemenea, investiţia este benefică şi pentru economia locală. Ştim cu toţii cât de importante sunt căile de transport pentru dezvoltarea unei regiuni. Această investiţie are potenţialul de a atrage companii şi de a stimula piaţa forţei de muncă", a declarat comisarul pentru politică regională, Corina Crețu.

Principalii beneficiari ai infrastructurii reabilitate sunt utilizatorii locali, naționali și internaționali ai rețelei de transport, locuitorii din județele Cluj și Maramureș, comunitățile locale și serviciile publice. DN 1C face parte din Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T). Proiectul este cofinanţat prin Programul Operațional Sectorial de „Transport” 2007–2013, în cadrul Axei prioritare 2, „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în scopul dezvoltării unui sistem de transport durabil”.

Informații suplimentare
României i-au fost alocate 20 de miliarde de euro prin fondurile politicii de coeziune în perioada 2007–2013. Acestea au contribuit, alături de alte realizări, la construirea a 368 km de drum şi la reabilitarea altor 1.900 km. În perioada 2014–2020 România beneficiază de o alocare de 23 de miliarde de euro.

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/newsVa multumim!
Echipa Nord Quality Consulting

Cum sprijina Comisia Europeana start-up-urile din Europa


Inițiativa Comisiei privind înființarea și extinderea întreprinderilor are ca scop să ofere numeroșilor întreprinzători din Europa oportunitatea de a deveni întreprinderi de elită la nivel mondial. Inițiativa reunește toate posibilitățile pe care UE le oferă deja, cu un nou accent asupra investițiilor cu capital de risc, asupra legislației în materie de insolvență și asupra fiscalității. Europa nu duce lipsă de idei inovatoare și nici de spirit antreprenorial. Totuși, multe firme noi nu reușesc să treacă de perioada critică din primii ani sau își încearcă norocul într-o țară terță în loc să profite de clienții potențiali reprezentați de cei 500 de milioane de cetățeni ai UE. Comisia Europeană este hotărâtă să schimbe acest lucru și să ajute start-up-urile să-și valorifice întregul potențial în materie de inovare și de creare de locuri de muncă. Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locurile de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: "Start-up-urile locale de astăzi ar putea deveni poveștile de succes mondial de mâine. Pentru că dorim să le ajutăm să rămână și să se dezvolte în Europa, le vom ajuta să se orienteze printre reglementările percepute adesea ca obstacole, pentru a beneficia pe deplin de piața unică, le vom oferi posibilitatea de a beneficia de o a doua șansă, fără a fi stigmatizate dacă nu reușesc din prima încercare și vom îmbunătăți accesul la finanțare prin stimularea investițiilor private cu capital de risc". Comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a declarat: "În prezent, start-up-urile nu profită pe deplin de oportunitățile oferite de piața unică. Înființarea și extinderea unei întreprinderi în Europa trebuie să devină mai simple. Europa trebuie să devină prima alegere pentru întreprinzători atunci când doresc să-și concretizeze ideile de afaceri în întreprinderi de succes. Acest lucru va stimula crearea de noi locuri de muncă, inovarea și competitivitatea în Europa."

Inițiativa reunește o serie de măsuri noi și existente în scopul creării unui cadru mai coerent, pentru a permite start-up-urilor să se dezvolte și să-și desfășoare activitatea în întreaga Europă, în special:


- Îmbunătățirea accesului la finanțare: Comisia și Grupul BEI lansează un fond de fonduri paneuropean de capital de risc. UE va oferi investițiile esențiale, în valoare de până la 400 de milioane EUR, iar administratorul (administratorii) de fonduri trebuie să strângă cel puțin triplul acestei sume din surse private, generând astfel un fond de capital de risc în valoare de minimum 1,6 miliarde EUR. Acest fond va fi gestionat de unul sau mai mulți administratori de fonduri competenți și experimentați, pentru a garanta o abordare conformă cu realitățile pieței. El vine în completarea instrumentelor de finanțare existente ale UE, precum Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), Programul european pentru competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) și Orizont 2020, programul UE de finanțare a cercetării și inovării.
- A doua șansă pentru întreprinzători: Comisia a prezentat o propunere legislativă privind legislația în materie de insolvență. Aceasta va permite restructurarea din timp a întreprinderilor care se confruntă cu dificultăți financiare, pentru a preveni falimentul și a evita concedierea personalului. De asemenea, propunerea respectivă va permite întreprinzătorilor cinstiți să beneficieze de o a doua șansă, fără a fi penalizați pentru eșecurile lor anterioare în afaceri, întrucât vor fi scutiți de toate datoriile după o perioadă maximă de 3 ani.
- Declarații fiscale mai simple: Comisia lucrează, de asemenea, la o serie de simplificări în materie de fiscalitate, inclusiv recenta propunere privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB), care oferă sprijin întreprinderilor mici și inovatoare care doresc să își extindă activitățile la nivel transfrontalier. Printre alte inițiative se numără planurile de simplificare a sistemului UE privind TVA și extinderea orientărilor viitoare cu privire la cele mai bune practici privind regimurile fiscale din statele membre pentru capitalul de risc.

Inițiativa pune, de asemenea, accentul pe necesitatea de a ajuta aceste întreprinderi să se orienteze printre cerințele în materie de reglementare, pe îmbunătățirea sprijinului pentru inovare prin reformarea programului Orizont 2020 și pe promovarea unor ecosisteme în care start-up-urile să poată intra în legătură cu parteneri potențiali, precum investitori, parteneri de afaceri, universități și centre de cercetare. Modificările aduse programului Orizont 2020 vor pregăti terenul pentru crearea unui consiliu european al inovării și includ cerința de a utiliza 1,6 miliarde EUR în perioada 2018-2020 pentru a furniza un sprijin de jos în sus pentru proiectele de inovare revoluționare realizate de startup- uri cu potențial de creștere. Rețeaua Startup Europe va fi consolidată pentru a conecta grupurile și ecosistemele din întreaga Europă. În 2017, Comisia va prezenta propuneri privind un portal digital unic, care să faciliteze accesul online la informații privind piața unică, la proceduri, la asistență și la consultanță pentru cetățeni și întreprinderi. Rețeaua întreprinderilor europene (EEN) oferă servicii de consultanță specifice pentru start-up-uri - prin intermediul consultanților în domeniul extinderii întreprinderilor - inclusiv cu privire la oportunitățile de finanțare, la crearea de parteneriate și la modalitățile de participare la achizițiile publice transfrontaliere. Comisia va adopta un set de măsuri menite să sprijine utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală de către IMM-uri și va acționa în vederea facilitării accesului start-up-urilor la piața europeană a achizițiilor publice în valoare de 2 mii de miliarde EUR.

Context:
În ultimii ani, Comisia a propus o serie de politici în favoarea start-up-urilor din Europa, cum ar fi uniunea piețelor de capital, strategia privind piața unică și piață unică digitală. Alături de acțiunile statelor membre, aceste propuneri au dus la crearea mai multor lideri de piață, precum Spotify, Klarna, Adyen, Blockchain, Jobandtalent, N26, Algolia, Intercom, Cabify sau Deliveroo. Inițiativa abordează trei obstacole principale care afectează înființarea și dezvoltarea de întreprinderi în Europa, identificate în contextul unei consultări publice recente:
- accesul la finanțare reprezintă problema cea mai mare pentru întreprinzători, indiferent dacă doresc să înființeze sau să extindă o întreprindere;
- respectarea cerințelor normative și administrative necesită un consum prea mare de energie, care ar putea fi utilizată pentru dezvoltarea întreprinderilor, în special la nivel transfrontalier;
- crearea de legături cu partenerii de afaceri, cu piețele și cu lucrătorii calificați potriviți este încă dificilă, în pofida disponibilității unei piețe unice europene de 500 de milioane de oameni.

Pentru mai multe informații:
- Fișă informativă: Accesul start-up-urilor la finanțare - finanțarea UE și investițiile cu capital de risc.
- Fișă informativă: Un cadru privind DPI favorabil IMM-urilor și start-up-urilor.
- Fișă informativă: Restructurarea la timp și a doua șansă pentru întreprinzători.
- Inițiativa privind înființarea și extinderea întreprinderilor.
- Documentul de lucru al serviciilor Comisiei: Putting Intellectual Property at the Service of SMEs to Foster Innovation and Growth(Punerea proprietății intelectuale în serviciul IMM-urilor pentru a promova creșterea și inovarea).

Sursa: Comisia EuropeanăVa multumim!
Echipa Nord Quality Consulting

S-au lansat trei apeluri de propuneri de proiecte in cadrul Fondului pentru Relatii Bilaterale


Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in calitate de Operator de Program, a lansat astazi, 14 noiembrie 2016, deschiderea sesiunii de depunere a propunerilor de proiecte in cadrul Fondului pentru Relatii Bilaterale aferente Programelor finantate prin Granturile SEE 2009-2014:.


- Cerere de Propuneri de Proiecte in cadrul fondului pentru relatii bilaterale aferent Programului RO02 – Biodiversitate si servicii ale ecosistemelor, cu un buget total de 200.000 Euro;
- Cerere de Propuneri de Proiecte in cadrul fondului pentru relatii bilaterale aferent Programului RO 07 – Adaptarea la Schimbari Climatice – cu un buget total de 149.555 Euro;
- Cerere de Propuneri de Proiecte in cadrul fondului pentru relatii bilaterale aferent Programului RO04 – Reducerea Substantelor Periculoase – cu un buget total de 100.000 Euro;

Beneficiarii si partenerii eligibili in cadrul Fondului Bilateral sunt atat Promotorii de Proiect, partenerii din statul donator, cat si alte institutii relevante sau organizatii non-guvernamentale din Romania, ca si stakeholderi din statele donatoare. Acestia au la dispozitie un buget total alocat celor trei apeluri de 448.555Euro, pentru care rata de finantare nerambursabila este de 100% din cheltuielile eligibile. Aplicatiile pot fi transmise Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, conform Ghidului fiecarui apel, incepand cu data de 21.11.2016, pana cel mai tarziu pe 30 august 2017, iar data limita de implementare a actiunilor este 30 septembrie 2017.

Sursa: Ministerul MediuluiVa multumim!
Echipa Nord Quality Consulting

România a reușit să angajeze 100% din fondurile elvețiene nerambursabile


Fondurile alocate României în cadrul asistenței financiare neramburabile elvețiene, în valoare de 181 milioane de franci elvețieni (CHF), au fost angajate în proporție de 100%, cu respectarea termenului prevăzut de acordul bilateral în acest sens.

Contribuţia financiară pentru România a fost aprobată de către Parlamentul elveţian în anul 2009, ca parte a participării Confederației Elvețiene la reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene. În data de 7 septembrie 2010, a fost semnat la Berna „Acordul-cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”. Fondurile au avut ca termen de angajare finalul anului 2014, iar plăţile pot fi efectuate până la sfârșitul anului 2019. Angajarea întregii contribuții elvețiene reprezintă baza pentru asigurarea unui grad înalt de absorbție. Factorul decisiv în reușita angajării totale a fondurilor constă în cooperarea excelentă dintre autoritățile române și cele elvețiene, precum și între autorități și sectorul nonguvernamental. Autoritățile române și elvețiene vor urmări în continuare respectarea angajamentelor asumate prin proiecte, astfel încât etapa de implementare să aducă progrese concrete pentru dezvoltarea domeniilor care beneficiază de finanțare. Peste 250 de proiecte au fost aprobate în perioada de angajare. Domeniile și proiectele au fost selectate din perspectiva relevanței lor pentru dezvoltarea României: promovarea creșterii economice și susținerea mediului de afaceri, îmbunătățirea condițiilor de muncă, promovarea gestionării durabile a energiei, îmbunătățirea siguranței și securității publice, educație, cercetare și susținerea societății civile.

Obiectiv: Asistenţa financiară elveţiană îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, cât şi între diferitele regiuni de dezvoltare ale statelor beneficiare.

Cuantumul contribuţiei financiare alocate României: Suma alocată României în cadrul acestei asistenţe financiare este de 181 mil. CHF, perioada de angajare a fondurilor fiind de 5 ani de la data aprobării creditului cadru de către Parlamentul elveţian, iar cea a plăţii efective de 10 ani.

Istoric: Suma alocată României în cadrul acestei asistenţe financiare este de 181 mil. CHF, perioada de angajare a fondurilor fiind de 5 ani de la data aprobării creditului cadru de către Parlamentul elveţian, iar cea a plăţii efective de 10 ani.
- la 27 februarie 2006 s-a semnat Memorandumul de Înţelegere între Consiliul Uniunii Europene şi Consiliul Federal al Elveţiei, încheiat pentru cele 10 state membre care au aderat la 1 mai 2004 la Uniunea Europeană, privind asistenţa financiară elveţiană de 1 mld. CHF.
- la 20 februarie 2008 Consiliul Federal al Elveţiei a decis, sub rezerva aprobării de către Parlamentul elveţian, extinderea cu 257 mil. CHF a contribuţiei financiare elveţiene, pentru România şi Bulgaria.
- la 25 iunie 2008 s-a semnat Addendum-ul la Memorandumul de Înţelegere, care menţionează contribuţia financiară suplimentară pentru România şi Bulgaria.
- în data de 7 decembrie 2009, contribuţia suplimentară pentru România şi Bulgaria a fost aprobată de către Parlamentul elveţian.
- în cadrul reuniunii din data de 23 iunie 2010, Consiliul Federal al Elveţiei a aprobat Acordurile-cadru bilaterale cu România şi Bulgaria. Aceste acorduri reglementează conţinutul şi punerea în aplicare a contribuţiei financiare elveţiene de care vor beneficia cele două state.
- în cadrul şedinţei din data de 7 iulie 2010, Guvernul României a aprobat Memorandum-ul cu tema "Aprobarea negocierii şi semnării Acordului – cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian pentru implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse".
- în data de 7 septembrie 2010, la Berna, s-a semnat Acordul-cadru bilateral între Consiliul Federal al Elveţiei şi Guvernul României.

Etape de parcurs: Dezvoltarea cadrul normativ şi procedural necesar implementării acestui mecanism financiar.

Domeniile finanţate: Din această contribuţie se pot finanţa următoarele domenii: securitatea, stabilitatea şi sprijinul pentru reforme (securitatea frontierelor, capacitate de management la nivel local şi regional, modernizarea sistemului judiciar, etc.); mediu şi infrastructură; promovarea sectorului privat; dezvoltarea socială şi a resurselor umane..

Sursa: www.swiss-contribution.roVa multumim!
Echipa Nord Quality Consulting

Finantari pentru IMM-urile care dezvolta proiecte de inovare!


Guvernul a stabilit, printr-un memorandum, instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru „Cecuri de inovare” în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român. Cecurile de inovare reprezintă granturi, adică alocații financiare nerambursabile, acordate IMM-urilor pentru finanțarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, din fondurile alocate de la bugetul de stat pentru Planul național de cercetare, dezvoltare și inovare 2015-2020 – PNCDI III.

Cecul de inovare are o valoare maximă de 45.000 de lei nerambursabilă și este utilizat de beneficiar – IMM pentru a achita maxim 90% din valoarea totală a serviciilor prestate de către furnizorul de servicii – organizația de cercetare. Cecurile de inovare asigură sprijin pentru facilitarea achiziționării de servicii de cercetare-dezvoltare și inovare de la organizații publice de cercetare.
Cheltuielile eligibile pentru schema de ajutor de stat sunt:
- Cheltuieli directe: cheltuieli de personal pentru membrii echipei, angajați ai furnizorului de servicii, cheltuieli privind stocurile și cheltuielile cu serviciile executate de terți, nu mai mult de 10% din valoarea cecului de inovare;
- Cheltuieli indirecte (maxim 10% din cheltuieli directe).

Ajutorul se va acorda începând cu trimestrul IV al anului 2016 și până în 2018, având un buget total de 20,25 milioane lei. Bugetul pentru Cecurile de inovare se aprobă anual în cadrul PNCDI III, pentru anul 2016 fiind prevăzute 6,75 milioane de lei. Numărul estimat de beneficiari este de 450 pe întreaga durată de valabilitate a schemei de minimis. Actul normativ prin care va fi promovată la nivel național schema de ajutor de minimis este Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare. Furnizorul schemei de ajutor este Ministerul Educației Naționale și Cercetării științifice prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (A.N.C.S.I.), iar administratorul este Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, cercetării, dezvoltării și Inovării (U.E.F.I.S.C.D.I.), instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Sursa: Guvernul RomânieiVa multumim!
Echipa Nord Quality Consulting

Proiectul "Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)" se prezinta mediului de afaceri din tara noastra!


Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH, Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale – ASPES, Primăria Orașului Măgurele și Măgurele High Tech Cluster (MHTC) vă invită să participați la prima Conferință Anuală a Clusterului de la Măgurele. Conferința va avea loc în zilele de 8 – 9 noiembrie 2016 la Centrul de Conferințe al IFIN-HH, Măgurele, Str. Atomiștilor, nr. 409, Județul Ilfov.

Este pentru prima dată când oamenii de afaceri vor putea să cunoască în detaliu domeniile în care se vor desfășura cercetările științifice avansate de la ELI-NP! Este pentru prima dată când oamenilor de afaceri li se vor prezenta proiecte de cercetare avansată de la ELI-NP care pot genera business competitiv la nivel mondial! În prima zi, directorul general al proiectului ELI-NP, Acad. Nicolae Victor Zamfir și responsabilii ariilor de cercetare vor familiariza oamenii de afaceri cu ELI-NP și, mai ales, cu domeniile din viața de zi cu zi pe care cercetările cele mai avansate din lume în acest domeniu le vor influența în următorii 10-20 de ani. Sesiunea din ziua de 8 noiembrie se va încheia cu VIZITA LA INFRASTRUCTURA EUROPEANĂ DE CERCETARE ELI-NP unde urmează să fie instalat CEL MAI PUTERNIC LASER DIN LUME.

A doua zi, se vor prezenta aspecte strategice generate de Proiectul ELI-NP: implicații pentru dezvoltarea regiunii, materializarea inițiativei VALEA LASERULUI – ȚINUTUL LUMINII, colaborarea dintre administrația publică locală și mediul de afaceri. PROIECTE DE CERCETARE AVANSATĂ CARE POT GENERA BUSINESS COMPETITIV LA NIVEL MONDIAL – aceasta urmează să fie a treia sesiune în timpul căreia oamenii de afaceri, managerii companiilor invitate vor putea să stabilească dacă doresc să colaboreze cu ELI-NP pentru a dezvolta business pe baza ideilor rezultate din cercetările de la Măgurele. Sunt proiecte concrete, bine definite, care își așteaptă partenerii pentru următorii 5-15 ani. Cercetarea științifică avansată din România dă un impuls mediului de afaceri pentru a ieși împreună pe cele mai competitive piețe ale lumii! Vom discuta a doua zi și despre barierele pe care le întâlnim când dorim să dezvoltăm un business de succes în domenii avansate, dar și oportunitățile pe care le putem descoperi. Participarea la conferință este gratuită, capacitatea Centrului de Conferințe fiind de maximum 150 de locuri. Vă rugăm să vă înregistrați pe site-ul http://www.mhtc.ro/conferinta-2016/. Vor avea prioritate la rezervarea locurilor persoanele care își manifestă interesul să participe în ambele zile, deoarece suntem interesați de o colaborare bine structurată cu mediul de afaceri, o colaborare pe termen mediu și lung. Accesul în sală se va face doar pe baza înregistrării prealabile pe site. Puteți vedea agenda manifestării la acest link: http://www.mhtc.ro/proiectul-extreme-light-infrastructure-nuclear-physics-eli-np-se-prezinta-mediului-de-afaceri-din-tara-noastra/

Vă așteptăm cu mare interes!
Acad. Nicolae Victor Zamfir – Director Proiect ELI-NP, Director General IFIN-HH
Dr. Constantin Boștină – Președinte ASPES
Cătălin Narcis Constantin - Primar Oraș Măgurele
Dr. Mitică Drăgușin - Președinte MHTC

Sursa: http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/17698/proiectul-extreme-light-infrastructure-nuclear-physics-eli-np-se-prezinta-mediului-de-afaceri-din-tara-noastraVa multumim!
Echipa Nord Quality Consulting

AM POR a publicat spre consultare Ghidurile aferente priorităților 5.1. (patrimoniu natural și cultural) și 5.2. (revitalizarea orașelor) pentru zona ITI Delta Dunării!


AM POR a publicat pe 1 noiembrie 2016, spre consultare publică, Ghidurile Solicitantului pentru:

 • - Prioritatea de investiții 5.1 – "Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural", apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării.
 • - Prioritatea de investiții 5.2 – "Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului", apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la 30 noiembrie 2016.

Sursa: MDRAPVa multumim!
Echipa Nord Quality Consulting

Cerere de propuneri de proiecte "Europa Creativa", Cultura 2017


Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017 "Sprijin pentru proiectele de cooperare la nivel european" din cadrul programului european "Europa Creativa", subprogramul "Cultura".

Status: Activ

Depunere pana la: 23.11.2016

Buget: 35.500.000 €


Prioritaṭile subprogramului «Cultura»:

 • – promovarea mobilitatii transnationale a artistilor si profesionistilor, pentru a-i ajuta sa coopereze la nivel international si sa-si internationalizeze carierele si activitatile in cadrul Uniunii si in afara acesteia, pe baza unor strategii pe termen lung daca este posibil, impreuna cu incurajarea circulatiei transnationale a operelor culturale si creative, cu scopul de a promova schimburile culturale, dialogul intercultural, intelegerea diversitatii culturale si incluziunea sociala;
 • – consolidarea dezvoltarii publicului ca mijloc de stimulare a interesului pentru patrimoniul cultural material si imaterial si pentru operele culturale si creative europene si de imbunatatire a accesului la acestea;
 • – stimularea creativitatii, a abordarilor inovatoare in domeniul creatiei si a unor noi moduri de a influenta alte sectoare;
 • – sprijinirea integrarii refugiatilor in UE prin intermediul unor activitati de prezentare si creare in comun cu caracter cultural si audiovizual la nivel european, relevante pentru acest grup tinta specific.

Condiṭii specifice de participare:
Subprogramul “Cultura” isi propune sa sprijine proiecte care vizeaza indeosebi:

 • A. mobilitatea transnationala;
 • B. dezvoltarea publicului;
 • C.1. consolidarea capacitatilor – digitalizare;
 • C.2. consolidarea capacitatilor – noi modele de afaceri;
 • C.3. consolidarea capacitatilor – educatie si formare. Prin urmare, proiectele finantate trebuie sa includa o strategie motivata si o descriere detaliata a modului in care si-au propus sa puna in aplicare una sau mai multe dintre aceste prioritati ale programului. La momentul depunerii cererilor, solicitantii trebuie sa bifeze maximum 3 din aceste 5 prioritati, si anume pe cele mai relevante pentru proiectul lor, si sa le ordoneze in functie de relevanta. In functie de amploarea, nevoile, natura, obiectivele si prioritatile proiectului, solicitantul trebuie sa depuna fie o cerere pentru categoria 1 – Proiecte de cooperare de mai mica amploare, fie pentru categoria 2 – Proiecte de cooperare de mai mare amploare.
 • Categoria 1: Proiecte de cooperare de mai mica amploare – pana la 200.000€ (60% cofinantare)
 • Categoria 2: Proiecte de cooperare de mai mare amploare – pana la 2.000.000€ (50% confinantare).

Buget/suma acordata pe proiect:35.500.000€ maximum 2 milioane €/proiect si 60% din totalul costurilor eligibile in functie de categoria la care se incadreaza proiectul.


Beneficiari: operatori activi in sectoarele culturale si creative, definite la articolul 2 din regulament, si care sunt stabiliti legal pe teritoriul uneia dintre tarile care participa la subprogramul «Cultura». Acestia trebuie sa fie activi in domeniu de cel putin 2 ani.


Eligibilitate ṭari/regiuni: statele membre, statele SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) si Confederatia Elvetiana, tarile in curs de aderare, tarile candidate si potential candidate si tarile care intra sub incidenta Politicii Europene de Vecinatate.


Data de depunere: 23 noiembrie 2016 (ora 12:00 la Bruxelles).
Informatii suplimentare:

 • Baza juridica a acestei cereri de propuneri de proiecte este Regulamentul (UE) nr. 1295/2013al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013;
 • Pentru categoria 1, consorṭiul trebuie sa fie format din minim 3 parteneri ce provin din cel putin trei tari diferite; pentru categoria 2, sunt necesari 6 parteneri din 6 ṭari diferite;
 • Pentru ambele categorii de proiecte, durata maxima de implementare este de 48 de luni;
 • Candidaturile/aplicaṭiile pentru subprogramul "Cultura" se depun online;
 • Solicitantii trebuie sa se identifice, inaintea depunerii aplicaṭiei, in sistemul ECAS al Comisiei Europene;
 • Aplicatiile pot fi depuse in oricare limba oficiala a UE;
 • Activitaṭile trebuie sa inceapa, pentru proiectele la scara mai mica, intre mai si decembrie 2017, iar pentru cele la scara mai mare intre iunie si decembrie 2017;
 • Persoanele fizice nu pot aplica la aceasta cerere.

Intrebarile privind aceasta cerere de propuneri de proiecte pot fi trimise la: EACEA-CREATIVEEUROPE-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu sau la: Punctul Naṭional de Contact din Romania pentru subprogramul „Cultura”: Ministerul Culturii – Serviciul pentru Managementul Proiectelor.
Pentru detalii tehnice sau dificultaṭi de completare a formularului online de aplicare, adresa de contact este: eacea-helpdesk@ec.europa.eu.

DOCUMENTATIE
Puteti descarca urmatoarele documente utile:

  vezi detalii    vezi ghidul

Finantator: Uniunea Europeana

Sursa: UNCJRVa multumim!
Echipa Nord Quality Consulting

MAE a publicat o listă a organizațiilor din străinătate interesate de parteneriate pentru programul Diaspora Start-up


Pentru a veni în ajutorul entităților interesate de programul Diaspora Start-up, DPRRP a creat o listă a organizațiilor din străinătate interesate de parteneriate pentru programul Diaspora Start-up, unde organizațiile din diaspora care derulează activități în sprijinul românilor din străinătate se pot înscrie, anunțând astfel disponibilitatea de a fi contactate de organizațiile din România, pentru constituirea parteneriatului în vederea accesării fondurilor disponibile prin programul Diaspora Start-up.

  vezi detalii    Descarca lista

Reprezentanții unor astfel de entități interesați să fe incluși pe listă, sunt invitați să trimită datele de contact la adresa diaspora@mae.ro până la 10 noiembrie 2016.

Sursa: Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de PretutindeniVa multumim!
Echipa Nord Quality Consulting

Surse de finanțare pentru luna octombrie 2016!


ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finanțare – octombrie 2016. Acesta cuprinde programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României.

  vezi detalii

Va multumim!
Echipa Nord Quality Consulting

Finantare europeana de maxim 40.000 de euro pentru a porni o afacere in mediul urban!


Pentru a face parte din grupul tinta al proiectului PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, va rugam sa participati la urmatorul sondaj completand formularul de mai jos dupa care va rog sa-l returnati pe adresa de email: office@nqc.ro

  vezi chestionar

Va multumim!
Echipa Nord Quality Consulting

POR: Un nou Ghid al solicitantului pentru finantarea IMM lansat in consultare publica!


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat astazi spre consultare publica Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul prioritatii de investitii 2.2. - Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate. Prioritatea de investitie 2.2. va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru imbunatatirea capacitatilor avansate de dezvoltare a produselor si a serviciilor, in vederea cresterii competitivitatii economiilor regionale si nationale.

Finantarea disponibila in cadrul acestei prioritati se adreseaza societatilor constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se incadreaza in categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum si intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural. Sunt eligibile investitiile ce se realizeaza intr-una din urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru. Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro si maximum 1 milion euro.

Sursa: MDRAP