Strategia Europa 2020Strategia Europa 2020 reprezintă strategia UE de creştere economică pentru următorii zece ani. Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc:

- creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;

- creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;

- creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. UE trebuie să definească direcția în care vrea să evolueze până în anul 2020.


În acest scop, Comisia propune următoarele obiective principale pentru UE:

- 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă;

- 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D);

- obiectivele "20/20/20" în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens);

- rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și cel puțin 40% din generația tânără ar trebui să aibă studii superioare;

- numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane.


Statele membre au adoptat propriile lor obiective naţionale în aceste domenii, iar România și-a propus următoarele obiective:

1. Ocuparea forţei de muncă -> o rată de ocupare a forţei de muncă de 70 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani

2. Cercetare şi dezvoltare -> alocarea a 2% din PIB-ul UE pentru cercetare şi dezvoltare

3. Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei
->reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile înregistrate în 2005
->creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%
->creşterea cu 24% a eficienţei energetice

4. Educaţie
->reducerea sub 11,3% a ratei de părăsire timpurie a şcolii
->creşterea la peste 26,7% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani

5. Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale ->reducerea cu cel puţin 580.000 a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale

Strategia Europa 2020 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 3.03.2010.sursa: http://www.fonduri-structurale.ro/documente-utile/3/strategia-europa-2020

Echipa Nord Quality Consulting

     

Programul Diaspora Start-up: Detalii despre apelul pentru propuneri de scheme de grantMinisterul Fondurilor Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, a deschis apelul pentru Programul "Diaspora Start-up", cu o alocare de 30 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.
În prima etapă, administratorii de schemă de antreprenoriat depun propunerile de proiecte în valoare de maximum 5.000.000 euro prin care se angajează să pregătească viitorii antreprenori și să le acorde acestora subvenții pentru lansarea afacerilor în țară. Entitățile care intră în parteneriat pentru crearea administratorilor de schemă de antreprenoriat pot fi: furnizori de Formare Profesională Continuă autorizați, publici și privați; organizații sindicale și patronate; membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale cu personalitate juridică; autorități ale administrației publice locale (unități administrativ-teritoriale); asociații profesionale; camere de comerț și industrie; ONG-uri; universități; Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și instituții/ agenții/ organizații subordonate/ coordonate de acesta; parteneriate între categoriile mai sus menționate.
Condiția obligatorie este existența unui parteneriat cu o entitate a românilor din diaspora. Conform unei erate transmise de Ministerul Fondurilor Europene, această frază "nu trebuie luată în considerare". Propunerile de proiect pot fi depuse începând de ieri, până la data de 29.11.2016, ora 16:00. Detalii despre program pot fi consultate aici.
În cea de-a doua etapă, cetățenii români eligibili, care doresc să își înființeze o companie, pot accesa fonduri în valoare maximă de 40.000 de euro și pot urma programe de formare antreprenorială de tip e-learning, prin intermediul administratorilor de schemă de antreprenoriat. Sunt eligibili cetățenii români cu vârsta minimă de 18 ani, care fac dovada rezidenței sau a domiciliului în străinătate de minim 12 luni și doresc să înființeze o afacere în România. MAE-DPRRP are în vedere facilitatea contactului dintre entitățile din România care doresc să colaboreze cu organizații ale românilor din străinătate, pentru stabilire de parteneriate în vederea constituirii administratorilor de schemă de antreprenoriat. Organizațiile din diaspora interesate de acest program sunt invitate să trimită date de contact, până la data de 30 octombrie 2016, la adresa diaspora@mae.ro, pentru a fi incluse într-o listă ce va fi pusă la dispoziția entităților din România prin publicare pe site-ul DPRRP și MFE.
Informații suplimentare:
Ghidul "Diaspora Start-up" a fost lansat în consultare publică în data de 8 septembrie 2016. Conținutul acestuia reflectă propunerile agreate în urma sugestiilor primite din partea potențialilor beneficiari și a publicul interesat, referitoare la activitățile și cheltuieli eligibile, parteneriat și grup țintă.
Despre "Diaspora Start-up"
Schema de antreprenoriat își propune să creeze oportunități de reîntoarcere în România pentru cetățenii stabiliți în străinătate și să valorifice abilitățile dobândite de aceștia (antreprenoriale și/sau profesionale), prin deschiderea unei afaceri în țară.
În acord cu prevederile POCU 2014-2020, sunt considerate eligibile activitățile care urmăresc încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană. Prezentul apel va fi dedicat tuturor regiunilor de dezvoltare din România, cu excepția regiunii București - Ilfov.
Diaspora Start-up face parte din Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8iii - Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. - Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Echipa Nord Quality Consulting

     

Antreprenoriat românesc la LisabonaAnul acesta, Europa și-a deschis porțile pentru toate româncele antreprenor, iar prima astfel de conferință internațională a avut loc la Lisabona în 28 septembrie 2016, urmând ca în 22 Octombrie 2016, să extindem evenimentul și la Londra.
vezi
sursa: www.agerpres.ro

Echipa Nord Quality Consulting

     

Dezvoltarea de programe pentru sustinerea antreprenoriatului in Romania destinate romanilor din diasporaDezvoltarea de programe pentru sustinerea antreprenoriatului in Romania destinate romanilor din diaspora, prin facilitarea unei scheme de minimis dezvoltata de Ministerul Afacerilor Externe - prin Departamentul Politici pentru Relatia cu Romanii de Pretutindeni, in parteneriat cu Ministerul Fondurilor Europene, reprezinta una dintre temele discutate marti la cea de-a saptea sesiune de consultari ale proiectului "Romania Competitiva" privind Diaspora si mobilitatea fortei de munca...
sursa: www.agerpres.ro

Nord Quality Consulting va ofera consultanta!
Va asteptam la sediul firmei Nord Quality Consulting intre orele 8,00 – 17,00 de Luni pana Vineri
Echipa Nord Quality Consulting

     

Ordinul 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privatiMinisterul Fondurilor Europene a emis Ordinul 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati ... vezi documentul

Nord Quality Consulting va ofera consultanta!
Va asteptam la sediul firmei Nord Quality Consulting intre orele 8,00 – 17,00 de Luni pana Vineri
Echipa Nord Quality Consulting

     

Oportunitati de finantare pentru antreprenorii debutanti!Pe 16 august 2016, Directia Antreprenoriat si Programe pentru IMM a Ministerului Economiei, Comertului și Relatiilor cu Mediul de Afaceri va lansa inca doua programe nationale de mare interes pentru antreprenorii debutanti (Programul SRL-D) si pentru start-up-uri (Programul START).

Aplicatia de inscriere a planurilor de afaceri in cadrul Programului START 2016 si in cadrul Programului SRL-D va fi activa incepand cu data de 16.08.2016, ora 10:00 si pana in data de 30.08.2016, ora 20:00.

Sursa:www.aippimm.ro

Nord Quality Consulting va ofera consultanta pentru antreprenorii debutanti!
Va asteptam la sediul firmei Nord Quality Consulting intre orele 8,00 – 17,00 de Luni pana Vineri
Echipa Nord Quality Consulting

     

Bugetul UE si finantarea regiunilor si oraselor!In 2015, Comitetul European al Regiunilor (CoR) a devenit primul organism al UE care a dezvoltat un curs on-line masiv (Mooc) pe regiuni Europei.

Bazandu-se pe feedback-ul pozitiv primit din partea participantilor, aceasta editie pilot va fi urmat de un al doilea curs, in 2016, cu un continut mai specific, oferind perspective suplimentare in bugetul UE si finantarii regiunilor si oraselor. In acest an, cursul a fost co-creat cu Directia Generala Politica Regionala si Urbana (DG REGIO), Directia Generala Buget (DG BUDG) si Banca Europeana de Investitii (BEI).

Cursul este disponibil pe o platforma de invatare online.

Obiectivul este de a oferi perspective in modul in care bugetul UE este configurat si modul in care sunt cheltuiti, precum si o privire de ansamblu practica a posibilitatilor de finantare ale UE la nivel regional si local.

Cursul este deschis pentru oricine care este interesat in afacerile regionale si locale, in mod gratuit si on-line.

Clip de prezentare: vezi