Inapoi

Flux System este un suport informatic pentru managementul companiei.

Flux incununeaza munca inceputa din anul 2005 a unei echipe de programatori si specialisti din diferite domenii de activitate tangente cu modulele existente.

Pachetul de baza contine modulele: Resurse Umane, Financiar, Secretariat si Juridic. Modulele contin fiecare cate 3 sectiuni clar definite atat din punctul de vedere al continutului de comenzi accesibile cat si al schemei logice de succesiune a proceselor din cadrul unei organizatii, respectiv:

  • Platforma operatori - care defineste prin continutul comenzilor posibile accesul operatorului/rilor de modul
  • Platforma angajati - care defineste prin continutul comenzilor posibile accesul angajatilor la modul
  • Platforma manageri - care defineste prin continutul comenzilor posibile accesul persoanelor aflate la nivelul de managemet al organizatiei.

Accesele la fiecare sectiune sunt alocate dinamic pe baza unui protocol de acces. In Flux pot actiona un numar nelimitat de utilizatori. In Flux pot functiona un numar nelimitat de firme din cadrul organizatiei. In Flux fiecare modul din pachet interactioneaza total cu celelalte module.

Flux genereaza grafice in timp real cu situatiile financiare ale societatii. In exemplul alaturat se poate vizualiza situatia furnizorilor pentru ultimele 12 luni.

Pachetul profesional contine modulele de baza plus modulele de Proiecte, IT, Achizitii si Parc auto care sunt elaborate si accesibile in acelasi format si caracteristici ca si la pachetul de baza.

Modulul Secretariat - gestioneaza electronic intrarile/iesirile de documente din cadrul organizatiei, gestioneaza electronic deplasarile sau delegatiile in interes de serviciu ale angajatilor din cadrul organizatiei. Platforma manageri permite accesarea unor rapoarte sau statistici si bineinteles cautari rapide in bazele de date dupa informatii inregistrate de operatorii de modul sau angajatii organizatiei.

Modulul Resurse umane - gestioneaza electronic datele angajatilor din cadrul organizatiei din momentul angajarii si pana in momentul incetarii raportului de munca. Modulul rezolva accesele in sistemul informatic pe baza nivelui de importanta a functiei detinute, gestioneaza concediile de odihna, de boala si invoirile angajatilor, gestioneaza deciziile de numiri, sanctiuni, etc din cadrul organizatiei iar in final genereaza Organigrama organizatiei pe baza structurii interne, a ierarhiei organizatiei si a fiselor de post specifice functiilor din cadrul organizatiei.

Flux evidentiaza sub forma grafica structura pe grupe de varsta a personalului la data analizei graficului. Din tabel se poate extrage gradul de experienta, capacitatea de efort a angajatilor, nr de personal care trebuie inlocuit prin plecarea in pensie, etc. .

Modulul Financiar - gestioneaza electronic sectorul de financiar din cadrul organizatiei. Modulul permite inregistrarea electronica a facturilor emise de organizatiei sau a facturilor primite de la furnizori, gestioneaza platile si incasarile, gestioneaza cash - flow-ul organizatiei, permite vizualizarea in platforma manageri a rapoartelor si statisticilor elaborate pe baza inregistrarilor din bazele de date.

Modulul Juridic - gestioneaza electronic contractele incheiate de organizatie in raport cu tertii.

Modulul Gestiune - gestioneaza electronic intrarile si iesirile de materiale, obiecte de inventar si mijloace fixe din cadrul organizatiei altele decat gestiunea productie. Pe baza inregistrarilor se genereaza fisele de inventar ale angajatilor.

Modulul IT - gestioneaza electronic evidenta sistemelor de calcul si a altor sisteme hardware din cadrul organizatiei, gestioneaza parolele angajatilor, gestioneaza reviziile si reparatiile sistemelor hardware din cadrul organizatiei.

Modulul Achizitii - gestioneaza electronic procesele care initieaza aprovizionarea cu materiale sau echipamente ale organizatiei.

Modulul Proiecte - gestioneaza electronic activitatile care se deruleaza in cadrul organizatiei si care sunt aducatoare de venituri.

Modulul Parc auto - gestioneaza electronic parcul de autovehicule al organizatiei si cuprinde inclusiv o sectiune de urmarire prin GPS.